Doelstelling

Ronde Tafel 131 De Langhstraet is aangesloten bij Nederlandsche Tafelronde en is een van de bijna 200 Tafels die ons land rijk is. De Nederlandse Tafelronde is op haar beurt weer een onderdeel van een internationaal netwerk van Ronde Tafels, verspreid over de hele wereld.

De doelstellingen van de Nederlandsche Tafelronde (artikel 6 van de statuten):

De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging, stelt zich ten doel:

  1. Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en het stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;
  2. Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;
  3. Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;
  4. Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.