Ronde Tafel de Langhstraet

Een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden.

De ‘Tafel’ bestaat gemiddeld uit zo’n twintig leden, alleen heren en veelal ondernemers en professionals uit Waalwijk en omgeving. De maximum leeftijd om lid te mogen zijn van deze club is 40 jaar. Nieuwe leden worden veelal aangedragen door bestaande leden en uitgenodigd om eens kennis te komen maken en een aantal activiteiten bij te wonen.

Daarnaast organiseert de Ronde Tafel ieder jaar een fundraising, de laatste jaren in de vorm van het Do Good Food Festival. Zorg en hulp worden steeds vaker een zaak voor burgers. Steeds minder kan worden gerekend op hulp van de overheid.
De Ronde Tafel is dan ook van mening dat zij een steentje bij kan dragen wanneer het gaat om liefdadigheid vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Uitavond

De Tafel hanteert een agenda met vaste ontmoetingsavonden. Elke eerste maandag van de maand hebben we een zogenaamd ‘uitavond’. We komen dan bij elkaar voor een ‘dinervergadering’ in stadion bij RKC in Waalwijk. Naast het niet onbelangrijke sociale aspect van deze avond is ook de vergaderagenda van belang. Zo zijn er verschillende commissies die aan bod komen, waaronder ‘Fundraising’ en ‘Fundspending’. Besproken wordt hoe we geld gaan inzamelen voor besteding aan liefdadigheidsprojecten.

Aan het eind van elke vergadering staat een vast onderdeel op de agenda, het ‘3-minutengesprek’. Volgens veel leden is dit een essentieel onderdeel van hun lidmaatschap van de Tafel. Het 3-minutengesprek is een stukje ongestoorde spreektijd waarin leden kunnen vertellen wat hun op dit moment in het leven bezighoudt. Dit kan van alles zijn zowel zakelijk als privé. Andere leden kunnen indien gevraagd op de verhalen reageren en zo kun je soms van elkaar leren.

Thuisavond

Elke derde maandag van de maand komen we weer bij elkaar. Ditmaal niet bij RKC, maar bij een van de leden thuis of op zijn bedrijf. Er is geen vaste agenda, maar meestal is een van de leden spreker en vertelt iets over zichzelf of iets anders interessants. Natuurlijk zijn er lekkere hapjes en drankjes aanwezig. Naast de vaste ontmoetingsavonden zijn er door het jaar heen meerdere activiteiten waar ook de partners en kinderen aan deelnemen. Zo ontstaat er een leuke, grote vriendenclub waarvan ook de partners elkaar goed leren kennen.